Autorizované měření emisí
AXIA CZ

28 let zkušeností
Působíme po celé ČR
Osvědčení o akreditaci

AXIA CZ s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologie a energetiky a to především soukromníkům, průmyslovým podnikůmorgánům místnístátní správy

Nabízíme:

Jsme specialisté v problematice ochrany životního prostředí.

Měříme tyto látky

1992

Firma AXIA Lanškroun vznikla v srpnu roku 1992.

1995

Laboratoř získala autorizaci k jednorázovému měření emisí od MŽP.

2009

Laboratoř získala osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako zkušební laboratoř č. 1571.

2020

Laboratoř získala osvědčení o akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Dnes

Dnes náš profesionální a odborně vycvičený personál za Vámi přijede kamkoliv v rámci celé ČR.

Autorizované měření emisí

AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Autorizovaný výkon měření emisí je objektivní zjištění míry znečišťování ovzduší stacionárními zdroji znečišťování.

AXIA CZ s.r.o. je autorizován Ministerstvem životního prostředí České republiky k měření několika desítek typů látek.

Všechna měření provádíme za pomocí měřicích vozů vybavených špičkovými japonskými a německými analyzátory pro kontinuální měření emisí od firmy HORIBA a Hartmann & Braun. Tuhé znečišťující látky jsou měřeny gravimetrickou metodou. Při stanovování těžkých kovů, chloru, fluoru, těkavých kyanidů a silných kyselin spolupracujeme s akreditovanou Orlickou laboratoří s.r.o. Česká Třebová.

Měření jsou prováděna v souladu s příslušnými normami pro odběr a stanovení škodlivin v ovzduší a příručkou jakosti.

 

Potřebujete provést autorizované měření emisí?

Obraťte se na nás!

Naše certifikáty

Osvědčení o akreditaci
Autorizace k jednorázovému měření emisí

Naše fotogalerie